If Kn 9 Cm Mn 21 Cm Rs 42 Cm And Ps 18 Cm What Is The Scale Factor Of Figure Klm

If KN = 9 cm, MN = 21 cm, RS = 42 cm, and PS = 18 cm, what is the scale factor of figure KLMN to figure PQRS?